Virtual Tuning Masters

Szabályok

2008. január 9.

A hvtm.hu virtuáltuning portál VT Masters néven meghirdeti 2008-ra az egész éves, tízfordulós virtuáltuning bajnokságát. A bajnokságra a rátermettségüket már bizonyított virtuáltunerek jelentkezését várjuk, a befolyó nevezési díjakból és támogatásokból ajándékokat kapnak a nevezők és a résztvevők.

 1. Nevezés
  1. A bajnokságra azok a tunerek nevezhetnek, akik eleget tesznek a következő feltételek mindegyikének:
   1. Haladó besorolású regisztrált tunerek a hvtm.hu portálon.
   2. Magyarországi postacímmel rendelkeznek, vagy van egy magyarországi címmel rendelkező megbízottjuk.
   3. A nevezési határidőig befizették a nevezési díjat.
   4. Nyertek már a hvtm.hu valamelyik virtuáltuning versenyén, vagy megfelelően jó eredményeket értek el. A szóba jöhető versenyek: a hvtm.hu pályázat és kihívás rovatának bármely versenye. Az alábbi feltételeknél a pályázatoknál a tunerek számát és sorrendjét nézzük, nem pedig a VT-ikét, mivel a pályázatokra egy tuner több VT-t is beküldhet(ett). Azok a versenyek számítanak, amelyek eredményhirdetése legkésőbb 2008 február 1-én megtörtént.

    Nevezhet az, aki:
    - nyert már legalább egyszer;
    vagy
    - végzett legalább egyszer 2. vagy 3. helyen olyan versenyen, ahol legalább 9 érvényes induló szerepelt;
    vagy
    - végzett legalább kétszer 2. vagy 3. helyen;
    vagy
    - végzett legalább négyszer az érvényes mezőny (lefelé kerekített) első harmadában.
   5. Nevezhet továbbá a bajnokságra, aki a jvt versenyein legalább három győzelmet szerzett.
  2. Nevezési díj:6000 HUF.
   1. Kedvezmény a VT Masters 2007 győztesének: 6000 HUF.
   2. Kedvezmény a VT Masters 2007 2. 3. helyezettjének: 3000 HUF.
   3. Kedvezmény a VT Masters 2007 vagy a VT Masters 2006 többi versenyzőjének: 1000 HUF.
  3. Rendes nevezési határidő: 2008. febuár 5. (Az első futam előtti utolsó nap.)
  4. Jelentkezni a hammer@vtmasters.hu címre küldött e-mailben lehet. További tájékoztatást a válaszlevélben kapják meg a nevezők.
  5. Az első futam után a minden új résztvevő (a régieknek már van) kap egy saját nickjére szóló, vtmasters.hu-s emailcímet (aliast, nem accountot), és mindenki kap egy vtmasters.hu logóval ellátott pólót.
  6. Pótnevezés:
   1. Ha valaki a bajnokság megkezdése után szándékozik nevezni, illetve csak akkor tud, mert később kezdte meg a VT-pályafutását, vagy nem kvalifikált határidőre, akkor pótnevezéssel még bekapcsolódhat a bajokságba.
   2. A pótnevezés díja egységesen: 7000 HUF, függetlenül attól, hogy mennyi verseny van még vissza az idényből. A pótnevezésre nem érvényesek a rendes nevezés kedvezményei.
   3. A pótnevezéssel jelentkezett résztvevő eredményei attól a futamtól kezdve számítanak az összesítésbe, amelynek a kezdete előtti napon legkésőbb befizette a nevezési díjat.
   4. A @vtmaster.hu-s emailcímet a pótnevezettek is megkapják, a VT Masters pólót csak akkor, ha a nevezésükig marad még a tartalékban.
 2. Verseny
  1. A VTM futamait a hvtm.hu kihívás rovatában bonyolítjuk le. A futamokra a kihívás szabályai vonatkoznak, néhány kivétellel, amelyeket az alábbiakban külön kiemelünk.
  2. A VTM futamokon nem csak a VTM mezőnye vehet részt, de a futamot a kihívástól részben függetlenül értékeljük.
  3. Eltérések a kihívás általános szabályaitól, az értékeléstől és a futamokra vonatkozó további megkötések:
   1. "Nevezhet minden olyan felhasználó, akinek van [a hvtm-en] elfogadott vagy megjelent VT-je." - A VTM nevezési feltételei ennél szigorúbbak, lásd fent.
   2. "Kizárásra kerül annak a VT-je, aki a fórumban vagy máshol közli, hogy indult a kihíváson." - Ennek a szabálynak az a célja, hogy ne derüljön ki idő előtt a mezőny összetétele sem. Mivel a VTM mezőnye nyilvános lesz, ezt a célt nem fogjuk elérni, de ettől függetlenül ez a szabály változatlan formában kötelező a VTM résztvevőire is, nem közölhetik az indulásukat.
   3. "A képeket a versenyzők és a fórumban pontozásra jogosult felhasználók értékelik." - Az értékelés a kihívás rovatban változatlan, de a futamok sorrendjének megállapítása más módon zajlik. Lásd lent.
   4. "Pontlevonásos szabályok" - A pontlevonással sújtható kisebb szabálytalanságokért a VTM-en is jár a levonás. A max 50%-os levonás kiszabása a versenybizottság (lásd lent.) hatáskörébe tartozik.
 3. Értékelés
  1. Futamok értékelése
   1. A VTM futamok sorrendjét kizárólag az adott futamon résztvevő VTM versenyzők által adott pontok alapján határozzuk meg, így ez jelentősen eltérő is lehet a kihívás rovatban kialakuló eredménytől.
   2. A VTM versenyzők által VTM-es képekre adott pontokat az eredményhirdetéskor névreszólóan nyilvánosságra hozzuk a vtmasters.hu oldalon, így biztosítva a pontozás tisztaságát
   3. A tisztességtelen pontozást töröljük. (Tisztességtelen pontozás: Szándékos és következetes lepontozása a jóknak, felpontozása a gyengéknek, ahol a jók és a gyengék fogalmát az összesített sorrend adja.)
  2. A bajnokság értékelése
   1. A futamok első nyolc helyezettje bajnoksági pontokat kap: az első 10-et, a második 8-at, a harmadik 6-ot, a negyedik 5-öt, az ötödik 4-et, a hatodik 3-at, a hetedik 2-t, a nyolcadik 1-et.
   2. A bajnokság sorrendjét a futamokon megszerzett pontok összege dönti el, de a tíz futamból csak a versenyző nyolc legjobb eredményét számítjuk az összesítésbe, a két leggyengébb pont elvész.
 4. Futamok
  1. A VTM 10 futama 2008. februártól novemberig kerülnek megrendezésre.
  2. A futamok közül nyolc a hónap első szerdáján 12:00-kor kezdődik, és az ezt követő 12. napon (vasárnap) 23:59-kor zárul le. Az értékelés időtartama a szokásos kihívásos menetrendet követi: pontozás a beküldési határidőt követő hétfőtől szerdáig (de csak 20:59-ig!), eredményhirdetés csütörtökön délben. Különleges esetekben a szervezők eltérhetnek ettől a menetrendtől, de ha ez az eltérés határidőrövidítést jelent, emailben értesítik a VTM résztvevőit.
  3. Egy futam OVTV (Online Virtuális Tuning Verseny) lesz, amelynek időtartama három óra, feladata kötetlen. Az OVTV időpontját a szervező a versenyzőkkel egyezteti, és olyan időpontot tűz ki, amely a versenyzők legalább kétharmadának megfelel. A tervek szerint az OVTV nem lesz átfedésben egyetlen más futammal sem.
  4. Egy futam pályázat jellegű lesz: időtartama egy teljes hónap lesz, feladata pedig nem egy megadott kép, hanem egy téma köré épül. A pályázatot is a kihívás rovatban bonyolítjuk le.
  5. A VTM-en többféle kötöttségű virtuáltuning feladatot kell majd megoldani:
   1. Kötetlen verseny: tetszőleges módon átalakítható az eredeti kép.
   2. Kötött verseny: a konkrét virtuáltuning-feladatot a futam leírása tartalmazza.
   3. Pályázat: a feladat egy téma kidolgozása, a leírásban megadott körben szabadon választható alapkép felhasználásával, a megkötések alkalmazásával.
  6. A hagyományos futamok közül 4 kötetlen, 4 kötött lesz, változatos alapképekkel. Az OVTV kötetlen, a pályázat - jellegéből adódóan - kötött lesz.
  7. Az alapképeket a szervező választja ki.
  8. A 2008. évi versenynaptár

   Futam Típus* Verseny Eredményhirdetés
   1. kötött február 6-17. február 21.
   2. kötetlen március 5-16. március 20.
   3. pályázat április 1-30. május 5.
   4. kötetlen május 7-18. május 22.
   5. kötött június 4-15. június 19.
   6. kötetlen július 2-13. július 17.
   7. kötött augusztus 6-17. augusztus 21.
   8. kötetlen szeptember 3-14. szeptember 18.
   9. kötött október 1-12. október 16.
   10. kötetlen november 5-16. november 20.

   *Az OVTV egyelőre nem szerepel a naptárban, a versenyzőkkel folytatott egyeztetés után fog belekerülni, és helyette egy kötetlenként meghirdetett futamot törlünk belőle.

   Az időpontváltoztatás jogát fenntartjuk.
  9. A VT Masters 2008 bajnokság díjátadását a 2008. december 5-én rendezendő hvtm találkozó keretében tartjuk meg. Azon díjazottaknak, akik nem tudnak személyesen megjelenni postai úton juttatjuk el az ajándékokat.
 5. Versenybizottság, kizárás, eltiltás, felelősség
  1. A rendes nevezések lezárulta után a hvtm.hu kinevez egy, a mezőny tagjaiból a tagok által választott, öt főből álló versenybizottságot, melynek feladata a vitás kérdések rendezése, a szabályértelmezés és az óvások elbírálása.
  2. A nevezők nevezésükkel elfogadják a VT Masters bajnokság és a hvtm.hu kihívás rovatának szabályait, valamint a hvtm.hu copyright és adatvédelmi alapelveit.
  3. A pontlevonással sújtható szabályok egyértelműen és automatikusan alkalmazhatók, a versenybizottság bevonása nélkül is.
  4. Az egyes futamokról kizárhatók azok a versenyzők, akik szándékosan vagy véletlenül megszegik a kihívás vagy a VTM szabályait, illetve a futamok speciális megkötéseit.
  5. Óvásokat csak az eredményhirdetésig áll módunkban elfogadni, kizárólag emailben.
  6. Ha egy versenyző megsért egy szabályt, de csak utólag derül ki, bizonyosodik be, a további futamok egy részétől a versenybizottság döntése alapján eltiltható.
  7. Súlyos, szándékos szabálysértés esetén legalább a mezőny kétharmadának egyetértésével a versenybizottság zéró toleranciát alkalmazva eltilthatja a versenyzőt a VTM hátralévő futamamaitól, kizárhatja a bajnokságból, addig megszerzett pontjait megsemmisítheti.
  8. A szervező a nevezési díjat sem részben, sem egészben nem téríti vissza semmilyen esetben.
  9. A hvtm.hu fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben a VTM, vagy a kihívás rovat szabályait a versenyzőkkel egyeztetve megváltoztassa.
  10. A hvtm.hu nem vállal semmilyen felelősséget amiatt, ha egy versenyző technikai vagy más okból nem tudja időben eljuttatni VT-jét a bajnokság valamelyik futamára.

impresszum

copyright

adatvédelem

médiaajánlat

design by pixelcube